Suomen Laikajärjestön jalostuskatselmus 15.7.2018 Sodankylässä – Koirat kuvina — Finnish Laikaorganizations breed review 15.7.2017 in Sodankylä – pictures of the requested dogs

Hyvä lukija, ohessa linkit Suomen Laikajärjestö ry:n vuoden 2018 jalostuskatselmuksen koiriin. Tarkemmat käyttö- ja ulkomuotoarviot tulevat Laika-lehteen 3-2018.

Dear reader, here are presented the dogs in pictures from Finnish Laikaorganizations year 2018 breed review held in Lapland, Sodankylä 15.7. More detailed information about the dogs will be published in Laika-magazine 3-2018 (in Finnish).

Itäsiperianlaikat/East Siberian laikas 10 koiraa/dogs –> https://karhunvartijan.com/portfolio/suomen-laikajarjesto-jalostuskatselmus-2018-itasiperianlaikat/

Venäläis-eurooppalaiset laikat/Russian-European laikas 6 koiraa/dogs –> https://karhunvartijan.com/portfolio/suomen-laikajarjesto-jalostuskatselmus-2018-venalais-eurooppalaiset-laikat/

Länsisiperianlaikat/ West Siberian laikas 3 koiraa/dogs –> https://karhunvartijan.com/portfolio/suomen-laikajarjesto-jalostuskatselmus-2018-lansisiperianlaikat/

Klikkaamalla koiran nimeä (ennen koirakohtaista kuvasarjaa) pääset näkemään koiran tarkat tiedot Suomen Kennelliiton ylläpitämässä jalostusrekisterissä / By clicking the name of the dog (prior to the pictures) you can access the dogs detailed information maintained by the Finnish Kennelclub.