Hirvenhaukkukokeen tilastoväkerrystä – koirakohtaista tutkailua v. 2022 (itäsiperianlaika)

Pohjatiedot: Alkuperäinen materiaali, vuodet 2012-2021, lähde: http://www.koiratietokanta.fi

Kaikkiaan kokeita: 88 844 kpl

**Tuplalöydöt

  • 88 844 – 84 876: 3 968 kpl arvosteluita pois

**Epäselvä koiran syntymäaika

  • 84 876 – 84 514: 360 kpl arvosteluita pois

**– / 0.00 -tulos

84 514 – 84 181: 333 kpl arvosteluita pois

Kaikkiaan 84 181 arvostelua käytettävissä vertailuun! (kaikki rodut)

  • Itäsiperianlaika: 2 760 arvostelua

Alla oleva tilastonikkarointi keskityy itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukokeiden tulosten tarkasteltuun!

Hakulenkkien pituus

Syntymävuoden ja sukupuolen mukaisesti jaoteltuna itäsiperianlaikojen parhaimmisto 18.2.2022 asti. Tarkastelussa mukana vain koirat joilla vähintään 5 tai enemmän arvosteltua hakulenkkiä yhdestä tai useammasta hirvenhaukkukokeesta.

Syntymävuodet 2002-2010 top 20 (linkistä painamalla avautuu alla oleva kuva isompana)

Syntymävuodet 2011-2015 top 20

Syntymävuodet 2016&2017 top 10

Syntymävuodet 2018&2019&2020 top 10

Hakunopeus

Syntymävuoden ja sukupuolen mukaisesti jaoteltuna itäsiperianlaikojen parhaimmisto 18.2.2022 asti. Tarkastelussa mukana vain koirat joilla vähintään 5 tai enemmän arvosteltua hakulenkkiä yhdestä tai useammasta hirvenhaukkukokeesta.

Syntymävuodet 2002-2010 top 20 (linkistä painamalla avautuu alla oleva kuva isompana)

Syntymävuodet 2011-2015 top 20

Syntymävuodet 2016&2017 top 10

Syntymävuodet 2018&2019&2020 top 10

Hakuparametrit filtteröiden

Sen verran pohjaa kuitenkin koemuodosta on, että on syytä käyttää myös pientä filtteriä näiden tulosten tarkasteluun. Ei liene kerta eikä toinenkaan, kun hakulenkkien kohdalle kirjataan mahdollisesti jotain muuta kuin ihan eksaktia kylmän maan hakua. Siksi alla on esitelty niin ”rehellinen” kuva itäsiperianlaikojen hakuominaisuuksista kuin tilastolliset työkalut vain antavat periksi tällä osaamisella.

Prosessi lyhyesti: Koekausien 2012-2021 kaikki hakulenkit (yht. 8829 kpl) filtteröidään siten, ettei mukana ole mm. hakulenkkejä joiden matkaksi on merkitty 0, eikä myöskään hakulenkkejä, joissa hakumatkan ja hakuetäisyyden suhde on alle 1 (eli käytännössä puhtaita kirjausvirheitä). Sitten tehdään ryhmittely koirakohtaisesti ja keskiarvoa laskettaessa ei huomioida kaikkien hakulenkkien pienintä ja suurinta 10% fraktiota[tämän tarkoitus on vähentää sattuman vaikusta tuloksiin]. Edellä mainitusta johtuen myös hakulenkkejä tulee olla 10 tai enemmän että poikkeavien tulosten vähentäminen onnistuu. Lopuksi erotellaan sukupuolet toisistaan.

Ensimmäiseksi filtteröidyt itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukokeiden top 50 hakulenkit koekausilta 2012-2021

Ja perään filtteröidyt itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukokeiden top 50 hakunopeudet koekausilta 2012-2021

Kirsikkana kakun päälle: itäsiperianlaikojen hakuetäisyydet top 50 koekausilta 2012-2021