Päivitetty: Tilastoväkerrystä; Itäsiperianlaikojen yksilökohtainen tarkastelu

Järjestelmällisemmin omalla sivullaan itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukokeiden tilastojen tarkastelua yksilötasolla. Dataa on ryhmitelty kolmeen erilliseen aikaikkunaan; Kaikki koekaudet 2012-2022, Koepäivänä alle 3v kaikilta koekausilta ja kolmantena Kuluvan koekauden tarkastelu. Kaikissa ryhmittelyissä urokset ja nartut eroteltuna toisistaan.