Hirvenhaukkukokeet ja rotujen välinen vertailu

Pistetäämpä pieni ja pippurinen oma sivu pystyyn vielä tälle sivujuonteellekin (hieman ns. lukijatoiveena), eli rotujen välinen vertailu vuosimallia 2022 (sisältäen koekausien 2012-2021 hirvenhaukkukokeiden tulokset). Lisäksi (päivitys 23.02.2022) kehityssuunnan arvioimiseksi mukana viimeisen kolmen vuoden (koekaudet 2019-2021) osalta vastaavat tulokset.

Alla vielä muistutuksena kuinka raakadataa on siistitty vertailtavuuden parantamiseksi:

Pohjatiedot: Alkuperäinen materiaali, vuodet 2012-2021, lähde: http://www.koiratietokanta.fi

Kaikkiaan kokeita: 88 844 kpl, joista siistitään pois:

**Tuplalöydöt

  • 88 844 – 84 876: 3 968 kpl arvosteluita pois

**Epäselvä koiran syntymäaika

  • 84 876 – 84 514: 360 kpl arvosteluita pois

**– / 0.00 -tulos

84 514 – 84 181: 333 kpl arvosteluita pois

Kaikkiaan 84 181 arvostelua käytettävissä vertailuun! (kaikki rodut)

Aikarajaus >= 2019-08-20 & <= 2022-02-01: Yhteensä 23 117 vertailtavaa hirvikoearvostelua (kaikki rodut)

Palkintosijat

Mielenkiintoinen selvityspyyntö tuli myös toisaalta (kiitos Vesa!), että kuinka prosentuaalisesti jakaantuu eri rotujen välillä ns. palkintosijat/luokkatulokset. Taulukot ovat hieman ehkä hämääviä, mutta selityksenä esimerkiksi alla ensin tulevasta koekausien 2012-2021 kaikkien kokeiden kuvaajasta (linkistä kuvaaja isompana): esimerkkinä; ”Itäsiperianlaikanartut saavat kaikista rodun kokeista 18% HIRV1-tuloksia”. Tai toisena esimerkkinä, ”Kaikista jämtlanninpystykorvien kokeista HIRV0-tuloksia on 33% (laske yhteen molempien sukupuolten prosentit; 16%+17%)

Lisäksi eroteltuna kokeet missä hirvityöskentely on merkitty alkaneeksi (linkistä kuvaaja isompana)

Haku

Onko rotujen hakuominaisuuksissa eroja? Eroteltuna sukupuolittain rodut erikseen tarkastellaan ensin hakunopeutta (linkistä kuvaaja isompana). Obs! Huomaa että dataa on vielä erikseen filtteröity räikeimpien kirjausvirheiden eliminoimiseksi!

Viimeisen kolmen koekauden (2019-2021) osalta hakunopeus roduittain ja sukupuolittain jaoteltuna (linkistä kuvaaja isompana)

Seuraavaksi vastaavasti tarkastelunta hakuetäisyydet ryhmästä (linkistä kuvaaja isompana)

Hakuetäisyys roduittain ja sukupuolittain jaoteltuna koekausilta 2019-2021 (linkistä kuvaaja isompana).

Sokerina pohjalla hakumatkat roduittain ja sukupuolittain jaoteltuna (linkistä kuvaaja isompana)

Ja sama hakumatkatieto koekausilta 2019-2021 roduittain ja sukupuolittain jaoteltuna (linkistä kuvaaja isompana)

Loppupisteet

Eli kuinka eri hirvikoirarodut [eroteltuna nartut ja urokset erilleen] pärjäsivät kun katsellaan kaikkien kokeiden osalta tuloksia (linkistä kuvaaja isompana)? (Obs! alla olevien tulosten taustalla on sivun alussa mainitut filtterit, muita siistimisiä ei ole harrastettu)

Ja kuinka eri hirvikoirarodut pärjäsivät kun katsellaan tuloksia pelkästään kirjattujen hirvityöskentelyiden osalta (linkistä kuvaaja isompana)?

Mielenkiinnosta myös kartalle heitettynä rotujen välistä mediaanitulostasoa vuosina 2012-2022 (huomaa viimeisen vuoden tulokset vain muutaman viikon edestä + lumitilanne). (Linkistä kuvaajakollaasi isompana).

Löytömatka

Minkälaisesta matkasta se hirvi sitten yleensä löytyy? (linkistä kuvaaja isompana)

Ja koekausien 2019-2021 vastaavat tulokset löytömatkoista (linkistä kuvaaja isompana)

Löytöetäisyys

Tai mikä on etäisyys ryhmään löytöhaukun alkaessa? (linkistä kuvaaja isompana)

Löytöetäisyydet koekausina 2019-2021 (linkistä kuvaaja isompana)

Löytöhaukku

Kuinka kauan löytöhaukku yleensä kestää? (linkistä kuvaaja isompana)

Ja löytöhaukkujen kestot koekausina 2019-2021 (linkistä kuvaaja isompana)

Kokonaishaukkuaika

Minkä aikaa haukkua kokonaisuudessaan kestää? (linkistä kuvaaja isompana)

Kokonaishaukkuaika koekausina 2019-2021 (linkistä kuvaaja isompana)

Työskentelymatkat

Minkälaisia työskentelymatkoja on koepapereille kirjattu? (linkistä kuvaaja isompana)

Ja työskentelymatkat koekausina 2019-2021 (linkistä kuvaaja isompana)

Haukkutiheys

Millä rodulla olisi sitten tihein haukkuääni hirvelle? (linkistä kuvaaja isompana)

Ja haukkutiheydet koekausina 2019-2021 (linkistä kuvaaja isompana)

Kokonaistyöskentelyaika

Ja minkälainen työskentelyaika yleisesti ottaen eri hirvikoiraroduilla on? (linkistä kuvaaja isompana)

Ja kokonaistyöskentelyaika vuosina 2019-2021 (linkistä kuvaaja isompana)

Ylituomarivertailu

Kaikille pienille salaliittoteoriitikoillekin jotakin pureskeltavaa, ylituomarivertailu roduittain. Tässä mukana vain yli 150 hirvikoearvostelua ylituomaroineet tapaukset (linkistä kuvaaja isompana).