Valioituminen – KVA

Itäsiperianlaika on siis ensisijaisesti käyttökoira ja toivottavasti sellaisena myös pysyykin. Käyttökoirana laika on yksi monipuolisimmista aina pienriistasta lintuihin ja suurriistaan.

Miksi aikoinaan valitsimme itäsiperianlaikan talouden metsästyskoiraksi perustuukin pitkälti koiran monipuolisuuteen. Siinä missä perinteisen harmaahkon ja mustahkon värikirjon omaavat hirvipoimurit aloittavat työkauden 20.8. ja lopettavat sen 31.12. niin mm. laikat porskuttavat riistan perässä vielä aina kiinnipitokauden alkamiseen (1.3.-19.8.) asti (sallittuja riistaeläimiä mm. supikoira, villisika(?), näätä).

Pohdintaa: ([linkki] Suomen riistakeskuksen metsästysaikoihin sekä [linkki] Suomen Metsästyslakiin 615/1993, viimekädessä allekirjoittanut jättää sivuston lukijalle vastuun ajantasaisen säännöstön noudattamisesta, oikein kunnon savolaiseen tapaan :D…)

Suomen kennelliitto lausuu FI KVA (-J) arvosta

Käyttövalion arvo (FI KVA)

”Vähintään laatumaininta ”hyvä” näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. Lisäksi tulevat rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. Suomen Kennelliiton myöntämien Suomen koe- tai kilpailuvalionarvoon oikeuttavien käyttötulosten on kaikkien oltava Suomesta saatuja. (Valt. 27.5.12)”

Käyttövalion arvo (FI KVA-J)

”2 x hyväksytty tulos vahingoittuneen hirvieläinten jäljestämiskokeesta ja 1 hyväksytty tulos hirvikoirien jäljestämiskokeesta sekä vähintään laatumaininta ”hyvä” näyttelystä koiran täytettyä 15kk. Koiran saavutettua käyttövalionarvoon vaadittavat koetulokset, ei se enää saa osallistua kokeeseen. (Valt. 26.11.06)”

Jäljestämisvalion arvo (FI JVA)/ns. MEJÄ

”Koira saa jäljestämisvalion arvon, kun sillä on 3 x 1. palkinto metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluokassa vähintään kahdelta eri tuomarilta. Lisäksi vaaditaan, että koiralla on vähintään laatumaininta ”hyvä” näyttelyssä vähintään 15 kk iässä. (Valt. 31.5.08)” – Lähde Suomen Valionarvosäännöt 2016 s. 3 ja 5.

”Kokeisiin saavat osallistua Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät koirat, joilla on näyttelypalkinto. Metsästyskoirien jäljestämiskokeen alimmassa luokassa saa vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen koira kilpailla ilman näyttelytulosta.” – Lähde MEJÄ -säännöt hyv. 01.01.2007

Kokeissa on kaksi luokkaa, avoinluokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI). Kaksi kertaa avoimen luokan ensimmäisen palkinnon saavuttanut koira siirtyy voittajaluokkaan, eikä tämän jälkeen enää voi osallistua avoimeen luokkaan. Koemuodosta voi myös saavuttaa jäljestämisvalion arvon (FI JVA) Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti.”Lähde Suomen Kennelliitto 26.03.2017

”— Koiralta, joka ennestään on jonkin muun maan koe- tai kilpailuvalio vaaditaan ko. koe- tai kilpailumuodosta vain yksi valionarvoon oikeuttava korkeimman luokan tulos Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. (Valt. 27.11.04, 27.5.12)”

Eli mitäpä pitää koiran ohjaajan tehdä että omasta sessestä saisi FI KVA:n?

Tähän pohjalle, että juuri laikojen moniriistaisuuden vuoksi koirasta voi saada KVAn muutamillakin tavoilla. Laikat voivat osallistua seuraaviin koemuotoihin:

HIRV ja LINT, mistä Suomen kennelliitto lausuu

FI KVA
4 x HIRV1. Tulokset on saatava vähintään kahdelta eri ylituomarilta. Enintään kaksi tulosta saa olla koko koekauden kestävästä kokeesta, tai 3 x LINT-VOI1 (syksystä 2018 eteenpäin 3 x LINT1!). Tulokset on saatava vähintään kahdelta eri ylituomarilta. (Valt. 27.5.12)

HIRV:

”Hirvenhaukkukokeisiin saavat osallistua SHHJ:n, SLJ:n ja SPJ:n alaiset rodut, joilla kaikilla on samat vaatimukset HIRV käyttövalionarvoon. Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset.

Koiran ikä vähintään yhdeksän kuukautta.”Lähde: Hirvenhaukkukokeen, Karhunhaukkutaipumuskokeen ja Hirvikoirien jäljestämiskokeen (HIRV, KARH, HIRV-J) Säännöt ja Ohjeet voim. 01.08.2012.

 

LINT:

”Kokeisiin saavat osallistua 9 kuukautta täyttäneet suomen- pystykorvat, karjalankarhukoirat, pohjanpystykorvat ja laikat. Osallistuvien koirien on täytettävä Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset.

Avoimeen luokkaan koira saa osallistua ilman näyttelytulosta.

Voittajaluokkaan osallistuvan koiran tulee olla palkittu FCI:n hyväksymän maan kenneljärjestön hyväksymässä näyttelyssä täytettyään 9 kuukautta.” – Lähde: Linnunhaukkukokeen (LINT) säännöt ja ohjeet voim. 01.08.2012 alkaen

HUOM! Linnunhaukkukokeet muuttuvat yksiluokkaisiksi syksystä 2018 lähtien! (linkki uusiin LINT-sääntöihin), tällöin palkintosijat muuttuvat LINT1 (pisteet 75 tai enemmän), LINT2 (65) ja LINT3 (50):ksi.

Näyttelytulosta ei vaadita, ellei sitä mainita kyseisen kokeen säännöissä

Eli siis näin:

KOE_hirv_lint_listaus
FI KVA asia esitettynä matemaattisesti ^

FI KVA-J:n saavuttamiseksi tulee täyttää seuraava yhtälö:

KOE_kvaj_listaus
FI KVA-J esitettynä matemaattisesti ^

FI JVA:n saavuttamiseksi tulee täyttää seuraava yhtälö:

KOE_meja_listaus
FI JVA asia esitettynä matemaattisesti ^

Muita koemuotoja mihin laikat voivat osallistua ovat mm.

KARH (Hyväksytty/Hylätty suoritus, minimitulos 60/100 hyväksyttyyn KARH1:n saavuttamiseksi). Ei erillistä näyttelytulosvaatimusta.

Karhunhaukkutaipumuskokeisiin saavat osallistua koirat, jotka täyttävät Suomen Kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset. Koiran ikä vähintään yhdeksän kuukautta. — Koira joka on suorittanut kokeen (hyväksytysti) KARH 1 tuloksella. Ei enää samana koekautena voi osallistua kokeeseen.Lähde KARH säännöt (SHHJ:n sivustolla, säännöt voimassa 01.08.2015 alkaen) 26.03.2017

Muitakin kaikkien rotujen koemuotoja on olemassa, mutta valitettavasti allekirjoittaneen tiedot ja vielä enemmän taidot liittyen esim. Koiratanssiin ovat niin heikoilla kantimilla etten siihen nyt tässä vaiheessa lähde…

Yhteenvetona todettakoon että koemuotoja on laikoillekin vaikka mitä tarjolla. Osa saattaisi olla hyvinkin kevyen kynnyksen koemuotoja jos vaan tietäisi oikeat tahot keiden avustuksella treenaisi 😀 (lue: SRVA). Keskitymme nyt tykönämme alkuun ihan tuohon HIRV/KARH (ehkä LINT) koemuotoihin, mistä kotiintuomisina joku kaunis päivä voi olla merkintä FI KVA (ansaittuna HIRV-koemuodoista). Toivottavasti tämä hieman auttaa aukaisemaan eri titteleiden merkitystä.

Toivottavasti jossain vaiheessa mehuja riittää selvittämään ulkomaalaisten valionarvojen ansaintalogiikkaa. Tässä vaiheessa nyt edes nämä 😉 – Anu 26.03.2017

Täydennystä 07.04.2018

Mitä tarvitaan kansainvälinen käyttövalio (C.I.T.)– tittelin saavuttamiseksi laikoilla? Asiasta lausutaan virallisesti näin:

”Tämän arvon voivat saavuttaa kaikki ne rodut, joille järjestetään FCI:n kansainvälisiä kokeita.

IV.1. Yleisohjeet ryhmien 6-7-8 metsästyskoiraroduille (poislukien mannermaiset kanakoi- rat) sekä ryhmästä 5 pohjoismaiset metsästyspystykorvat, joilta FCI vaatii käyttökoetuloksen

C.I.T.-arvon saamiseksi koiran tulee olla saavuttanut:

a) missä tahansa iässä 2 x CACIT (kansainvälinen käyttökoesertifikaatti) FCI:n hyväksymässä käyttökokeessa (= kokeessa jossa sovelletaan FCI:n kansainvälisiä sääntöjä) kahdelta eri tuomarilta yhdessä tai useammassa maassa, ja nämä CACITit on saatu 1-palkinnoilla;

b) vähintään 15 kuukauden iässä vähintään laatupalkinto ”erittäin hyvä” kansainvälisessä FCI:n hyväksymässä näyttelyssä, riippumatta esitettyjen koirien lukumäärästä, tai maissa joissa tämä laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto käyttöluokassa, avoimessa luokassa tai nuorten luokassa.

Kohta a) Eli miten niitä CACITteja voisi laikalla saada? No osallistumalla tietenkin KV-kokeeseen (HIRV tai LINT). Kansainvälinen kattojärjestö lausuu asiasta näin:

”V.1. General specifications regarding the awarding of the CACIT 

Only one CACIT can be awarded per breed in each test or trial. 

If the test or trial in which the CACIT is being competed for is judged on points and if several dogs obtain the same number of points, the method for choosing between them shall be the same as set down in the rules for the national championships in the country where the test or trial is taking place” Lähde: linkki

Eli Suomeksi: Jokaisesta KV-kisasta jokaisen rodun paras (huom, vähintään 1-tuloksen haukkunut) koira palkitaan CACITilla. Näitä kaksi plakkariin ja vaadittava näyttelytulos, Huomioi tässä että…

Kohta b) Kansainvälisen Käyttövalion arvon saavuttaakseen koiran tulee olla palkittu kansainvälisessä näyttelyssä <15kk iässä vähintään laatuarvostelulla EH. (Eli jahas, ei se mettämiehen Serti (H) ryhmänäyttelystä enää riittänytkään…). Ja jos oikein tarkkaan nyt tuota CIT-arvon määritelmää tavaa näyttelytulosten osalta, niin kehottaisin nuoren (>15kk <24kk) käyttämistä tässä tapauksessa NUO-luokkassa (tai KÄY-luokassa jos meriitit antavat vain myöten).