Data – HIRVenhaukkukokeet & Itäsiperianlaika

Päivitetty 12.05.2021: Kennelittäin jaottelu

Päivitetty 13.05.2021: Maakunnittain tulostasojaottelu + statistiikka, Itälaikojen koekäynnit paikkakunnittain -kuvaajaa korjattu (paikkakuntatietoja piti siistiä käsipelissä). Lisätty myös koekäyntien maakuntatason jaottelu. Päivitetty myös itäsiperianlaikojen ylituomarointi-kuvaajaa statistiikalla.

Päivitetty 15.05.2021: Hirvenhaukkukokeiden tulokset Pitkä vrt. Arpakoe kennelittäin jaoteltuna.

Päivitetty 15.05.2021: Hirvenhaukkukokeiden tulokset Pitkä vrt. Arpakoe kennelittäin jaoteltuna – KORJATTU (aikaisemmassa versiossa oli ylimääräinen filtteri, jolloin jäi pois koekäyntejä tarkastelusta). Lisätty myös löytömatkan- ja etäisyyden kuvaaja + karkko- ja työskentelymatkat -kuvaaja kennelittäin jaoteltuna. Ja vielä pyhäpäivän viimeisinä hetkinä alle/yli 3v itäsiperianlaikojen koetulokset kennelittäin jaoteltuna.

Päivitetty 16.05.2021: Lisätty iän ja sukupuolen mukaan eroteltuna uros vrt narttu -dataa kennelittäin jaoteltuna.

Päivitetty 17.05.2021: Lisätty löytöhaukkujen kuvaaja sukupuolen mukaan eroteltuna ja kennelittäin jaoteltuna.

Päivitetty 25.05.2021: Lisätty uusi Itäsiperianlaikojen matkat -kuvaaja, missä koostettu löytöetäisyys, löytömatka, karkkomatka ja työskentelymatka yhteen suhteessa saavutettuun tulokseen. Lisäksi kuvaajassa hahmotusta helpottamaan pisteissä merkityksellisiä etäisyyksiä sekä palkintoluokkia.

Päivitetty 26.05.2021: Lisätty uusi Itäsiperianlaikojen haukut-kuvaaja, missä koostettu löytöhaukun, kokonaishaukkuajan, kiinteän haukun ja siirtyvän haukun määrä saavutettuun tulokseen. Lisäksi kuvaajassa hahmotusta helpottamaan pisteissä merkityksellisiä aikoja sekä palkintoluokkia.

Päivitetty 28.05.2021: Lisätty uusintahaukkujen määrien luokkajaottelu -kuvaaja.

Päivitetty 02.06.2021: Lisätty kennelittäin ja sukupuolittain eroteltu haukkutiheys -kuvaaja.

Päivitetty 03.04.2021: Korjattu otsikon vuosiluvut kuvaamaan oikeaa materiaalia Haukkutiheys kennelittäin ja sukupuolittain -kuvaajaan sekä lisätty uudet haukkutyöskentely & matkalliset suoritukset kennelittäin -kuvaajat

Päivitetty 09.06.2021: Lisätty itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukokeen korrelaatiokuvaaja (kokeessa arvosteltavat numeerit kohteet + koiran ikä koepäivänä)

Tänne tullaan keräämään tietoutta itäsiperianlaikoista ja näiden edesottamuksista liittyen hirvenhaukkukokeisiin. Jalo tavoite on aikanaan olla niin pätevä tuon R-ohjelmoinnin kanssa, että saisimme vuosittain aina ”ranking”:n näkymään menestyneimmistä koirista tiettyjen attribuuttien mukaisesti (uros/narttu/nuori/vanha/maakunta/kunta jne..).

Koska tieto on aina kivempaa kuin arvailu!

HUOM! Ellei toisin mainita, niin lähteinä tiedoille on käytetty www.koiratietokanta.fi -sivustoa!

Ennenkuin hirvikoekausi 2021 pääsee kunnolla alkamaan, niin tehdäämpä pieni historiakatsaus. Tätä materiaalia täydennetään sitä mukaan kun taidot karttuu, mutta jo nyt kaikkia itälaikojen jalostuksesta kiinnostuneita data-hierojia varmaan kiinnostaa esim. vastaus kysymykseen: ”Kukahan olisi nähnyt ja kokenut paljon itäsiperianlaikojen tekemisistä metsässä ilman kovin vahvoja ruusunpunaisia laseja?” No allekirjoittanut ainakin katselisi siinä vaiheessa hirvikoerintamalla ylituomareiden suuntaan. Kellä olisi näkemystä ja kokemusta tarjota meille tavallisille kuolevaisille?

Kaikenkaikkiaan koekäyntejä itäsiperianlaikoille vuosina 2012-2020 on kertynyt 2652 kpl. Yhteensä 281 eri ylituomaria on päässyt itäsiperianlaikan toimintaa metsässä arvioimaan. Dataa pitää hieman filtteröidä, joten haetaan ”jonkinlainen” kultainen keskitie syvemmälle tutkiskelulle.

Koska yhdeksän vuotta(kin) on pitkä aika, niin on syytä tehdä hieman perkaamista, että ketkä kaikki ovat olleet viime aikoina aktiivisempia ylituomareita? Alla olevasta kuvaajasta kannattaa siis katsella niitä ”vihreimpiä” palkkeja jos oikein viime päivistä perillä olevan ylituomarin haluaisin löytää (linkkiä klikkaamalla saat kuvan isommaksi, muutenhan tuo on aivan kärpäsen ”sitä-ihtiään”)

Itäsiperianlaikojen ylituomarit (yli 6 arvostelua vuosina 2012-2020) jaoteltuna eri vuosille
Itäsiperianlaikoja hirvenhaukkukokeissa yli 6 kertaa ylituomaroineet vuosina 2012-2020 (lähde: koiratietokanta.fi)

Samassa ajassa yli 6 tuomarointia itäsiperianlaikalle allekirjoittanutta ylituomaria on yhteensä 125 kpl; yli 10 tuomarointia: 85 kpl ja niin edelleen. Yli 30 tuomarointia yhdeksän vuoden aikana tehneitä ylituomareita on enää 14 kpl. Tästä otannasta saa vielä jonkinlaisen otteen, eli katselmoidaan vain niitä ylituomareita, joilla on 6 tai enemmän arvostelua yhdeksän vuoden aikana (ja kyllä, tuloksissa tulee huomioida että koetoiminta on kehittynyt merkittävästi viimeisen yhdeksän vuoden aikana, ja nostettakoon viime vuonna käyttöön otettu muutos, jolloin jokainen ilmoittautuminen tuli kirjattua koiratietokantaan, eli ns. merkkaamattomia tyhjiä päiviä ei pitäisi enää (?) koiratietokannassa vuoden 2020 tulosten osalta näkyä…).

Alla olevassa kuvaajassa on eroteltu pitkien kokeiden ja ns. päiväkokeiden (arpakokeet) tuomaroinnit. Kuvaajassa on myös datan ymmärtämistä helpottaakseen arvostelujen lukumäärät eroteltu. Tässä tulee siis huomioida, että mitä vähemmän arvosteluja, sitä enemmän kuvaaja voi antaa väärää mielikuvaa arvostelusta. Selkeää on, että mitä enemmän arvosteluja ylituomari on suorittanut, sitä ”laajempi” laatikon tulisi olla. Värillisen laatikon keskellä oleva viiva kuvaa kaikkien tulosten mediaania. Laatikon alaraja on 25% alakvartiili, ja vastaava yläpuolinen laatikon yläreuna 75% yläkvartiili. Laatikon alla kulkeva musta viiva kattaa kaikki tuloket 10-90%, ja tästä ”poikkeavat” yksittäiset tulokset näkyvät mustina pisteinä. Tässäkin tapauksessa linkkiä klikkaamalla pääset zoomailemaan sitä huonoihin silmiin paremmin sopivaksi.

Ylituomarien arvostelut jaoteltuna pitkiin ja päiväkokeisiin vuosina 2012-2020, ainoastaan ylituomarit joilla yli 6 tuomarointia itäsiperianlaikalle. (lähde: koiratietokanta.fi)

Summa summarum tässä vaiheessa; valtakunnassa on hyvä määrä ylituomareita, jotka ovat päässeet näkemään itäsiperianlaikoja toiminnassa. Näistä osa on erityisesti viime vuosina lähteneet mukaan hirvikoetoimintaan, joten jos tuoreinta tietoa kaipaa, niin katse ensimmäiseen kuvaajaan. Jos taas haluaa tietää jotain erityisen hyvistä itälaikoista, niin katsetta (ja suurennuslasia) alempaan kuvaan, sieltä kun hakee mediaaniarvostelujen suhteen niin saattaa löytää ylituomareita, joilla on ollut ilo ja onni nähdä itälaikoja parhaimmillaan. Toisaalta, kyllä tällein tutkijan sieluun parhaimmalta tuntuisi kysyä aatoksia sellaisilta tuomareita, jotka ovat nähneet myös niitä huonompiakin päiviä…

No mutta, missäpäin itälaikoja on koemaastoissa nähty? Aika laajalti monessakin paikassa:

Itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukokeen startit vuosina 2012-2020 paikkakunnittain jaoteltuna. (lähde: koiratietokanta.fi)

Toisissa paikoissa on selkeästi aktiivisempaa itälaikojen testaaminen, toki mm. Rovaniemen alue on hieman laajempi kuin monen muun pitäjän hehtaarit, mutta näin summittaisesti. Toki olen havaitsevinani että näissä paikkuntailmoituksissa on hieman hajontaa ja kunta-rajat ovat aikojen saatossa muuttuneet. Esimerkiksi Hailuoto on usein Oulun alla jne. (Linkkiä klikkaamalla saat kuvan hieman isommaksi ja ehkä luettavammaksi).

Hieman isomman skaalan ”näkymää” saadaan kun tehdään jaottelu pelkästään maakunta-tasolla. (Linkistä jälleen kuva isompana). ”Vihreimpinä”, eli viime vuosina aktiivisimpina paikkoina näyttäisi korostuvan Lappi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Hienoa te sielläpäin aktiivisesti toimivat ja hirvenhaukkukokeiden ilosanomaa levittävät :)!

Itäsiperianlaikojen koekäynnit vuosina 2012-2020 maakunnittain jaoteltuna. (lähde: koiratietokanta.fi sekä avoindata.fi –> Kuntaluettelo laajat tiedot 2021-01-01)

Laitetaampa vielä vastaava maakuntatason vertailu itäsiperianlaikojen hirvikoetuloksista! (linkistä kuva isompana). Näyttäisi sille, että Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa itäsiperianlaikoilla tulosmediaanit ovat arpakokeiden osalta matalammalla kuin monessa muussa paikassa. Huomioitava on myös varsin suuret erot maakunnittain koekäyntien määrässä. Jo yksi mestaruusottelu voisi muuttaa tilastoja aikalailla :D.

Itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukokeiden tulokset vuosina 2012-2020 maakunnittain jaoteltuna (lähde: koiratietokanta.fi sekä avoindata.fi –> Kuntaluettelo laajat tiedot 2021-01-01)

Mitkä kennelnimet toistuvat useimmiten hirvenhaukkukokeissa käyneillä koirilla? Osa kasvattajista on selkeästi saanut useamman pennunottajan lähtemään koiraa testaamaan, tämä on kyllä hienoa työtä, hattu kouraan ja kumarrus. On se aika komiaa kun vuosittain yli 10 kertaa kasvatit starttaa kokeessa, siinä riittää jo jännittävää useammalle viikonlopulle 🙂

Itäsiperianlaikojen koekäynnit vuosina 2012-2020 kennelittäin jaoteltuna (eli vain koirat joilla on kennelnimi) (lähde: koiratietokanta.fi)

Oheista linkkiä klikkaamalla kuva isompana (huom! mobiilista/selaimesta riippuen kuva voi näkyä suttuna, kannattaa kokeilla vaihtaa esim selainta toiseen).

Pitihän se kasata edellisen lisäksi hieman tarkempaa tarkasteluun kuinka eri kennelien kasvatit kokeissa menestyy (jako koko kauden kokeisiin ja arpakokeisiin). Osa kenneleistä on varsin nuoria, ja starttimäärät sitä myöten ovat tietenkin pienempiä – valhe, emävalhe ja tilasto(n lukija, joka ei huomaa tarkastella statistiikkaa kuvan taustalla). Mutta kuten tämä ja moni muu kuvaaja edellä jo sen kertoo; arpakokeet ovat aina raadollisempia.

Savolainen kun sivuston pitäjä kuitenkin on, niin jätetään tässä(kin) asiassa vastuu lukijalle. Oheisesta linkistä saat kuvan isommaksi.

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden tulokset vuosina 2012-2020 kennelittäin jaoteltuna (lähde: koiratietokanta.fi)

Sama data hieman tuoreemmalla tiedolla, eli viimeisen vuosilta 2016-2020. Muutama kenneli tippuu pois kun kasvatteja ei ole enää ollut starttiviivoilla + vanhempia tuloksia karsiutuu. Oheisesta linkistä kuva isompana.

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden tulokset vuosina 2016-2020 kennelittäin jaoteltuna (lähde: koiratietokanta.fi)

Sitten se kokonaisuus, mitä on pyydetty perkaamaan hieman enemmän, eli minkälainen on itäsiperianlaikan haku? Valitettavasti vielä ei yksittäisten hakulenkkien kokoaminen koe-kohtaisesti ole ihan piece of cake, mutta sitä odotellessa katselmoidaan kennelittäin löytömatkat ja -etäisyydet (eli löytö on tapahtunut!). Hieman toki pienimuotoinen epäsuhta löytömatkojen ja löytöetäisyyksien osalta kummaksuttaa? Toki materiaalia on monelta vuodelta, ja ohjeistus ”tutkan mukaan koiran menemä matka EI ole punaisen kirjan ohjeistuksen mukainen kirjattava etenemä” -alkaa saavuttamaan tuomaripiirejä. Mutta hieman se LM=800m – kiitettävät pisteet -paine näkyy näissä tuloksissa… tässä olisikin mielenkiintoista yhdistää dataan myös löytölenkin aika, ihan vain sen perspektiivin saavuttamiseksi että kuinka tehokkaita hakijoita koirat ovat. Oheisen linkin takaa kuva isompana.

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden löytömatka ja -etäisyys vuosina 2012-2020 kennelittäin jaoteltuna (lähde: koiratietokanta.fi)

Eräänlaisessa symbioosissa kulkevat myös karkkomatkat (jokainenhan tavoittelee sitä väh. 5km karkkomatkojen täyttymistä) ja työskentelymatkat. Tässä on varmasti hieman koulukuntaeroa siinä milloin karkko katsotaan ns. hävityksi, eikä koira enää pyri hakemaan hirveä. Ja toisaalta, milloin koira vielä työskentelee vs. on heittänä pyyhkeen kehään? Lisätään vielä tähän sitten kesken erän tapahtunut hirven jättö ja ohjaajan hakeminen, kuinka näitä sitten merkitään ja mahdollisesti autolla siirtymisiä yms yms. Väittäisin, että jopa yksi haasteellisimmista hirvenhaukkukokeen kirjattavista kokonaisuuksista. Onneksi tutkat ovat tässä muistin tukena… Katselmointia pääsee taas linkkiä klikkaamalla näkemään paremmin.

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden karkko- ja työskentelymatkat vuosina 2012-2020 kennelittäin jaoteltuna (lähde: koiratietokanta.fi)

Niin mitenkäs ne nuoret koirat muuten pärjää koemaastoissa? No siihenkin pienen taikinoimisen jälkeen olisi nyt vastaus saatavilla. Tätä materiaalia varten tietoa piti hakea myös Suomen Kennelliitto Ry:n jalostustietojärjestelmästä.

Nopealla vilkaisulla näyttäisi sille (linkki alle 3v. tuloksiin), että vaihtelua on jonkin verran, ja toisaalta, olisiko mahdollista että koiria viedään vähän ”aikuistuneempina” vasta kokeisiin? (no sitä varten, katso seuraava kuva…)

Nuorten (alle 3v) itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden tulokset vuosina 2012-2020 kennelittäin jaoteltuna (lähde: koiratietokanta.fi, koirien syntymäajat jalostus.kennelliitto.fi)

Ja ohessa siis jaoteltuna hirvenhaukkutulokset siten, että koirat ovat olleet koepäivänä yli 3v. No ei näissä nyt ehkä ihan todella selkeitä eroja ole? Linkki isompaan kuvaan.

Aikuisten (yli 3v) itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden tulokset vuosina 2012-2020 kennelittäin jaoteltuna (lähde: koiratietokanta.fi, koirien syntymäajat jalostus.kennelliitto.fi)

Entäpä sukupuolten välinen taisto? Onko sukupuolella merkitystä tulosten tarkastelussa? No tietenkin on. Vanhaa peruahan on se, että narttujen kanssa tehdessä on aina omat haasteensa, ja kyllähän sen olettaisi näkyvän myös koerintamalla. Juoksujen yms. vuoksi narttuja on ruukattu käyttämään kokeissa(kin) vähemmänlaisesti. Allekirjoittaneelle on kuitenkin myyty semmoinenkin ajatus koiranjalostukseen, että aina ensin katso narttulinja; onko toimivia koiria jne. Tämä narttujen periyttävyys kun näkyisi vielä paperilla, niin avot. Katsotaampa ensin hieman tulostason yleissilmäystä koepäivän iän mukaisesti uros vrt nartut kennelittäin jaoteltuna (linkki isompaan kuvaan):

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden tulokset koepäivän iän ja sukupuolen mukaan eroteltuna vuosina 2012-2020 kennelittäin jaoteltuna (lähde: koiratietokanta.fi, koirien syntymäajat jalostus.kennelliitto.fi)

Onko löytöhaukuissa sukupuolten välillä eroja? Seuraava kuvaaja yrittää vastata tähän kysymykseen. (Linkistä kuva isompana)

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden löytöhaukkujen kestot sukupuolittain eroteltuna ja kennelittäin jaoteltuna vuosina 2012-2020 (lähde: koiratietokanta.fi, koirien sukupuolet jalostus.kennelliitto.fi)

Hieman lisää harjoitusta ohjelmointikielellä, ja hieman apuja kysymykseen ”millaisilla matkoilla voisi mitäkin hirvikoepalkintoluokkaa lähteä tavoittelemaan?” Nopeasti kun alla olevaa kuvaa tutkailee (linkistä kuva isompana), voidaan päätellä että A) kun hirvi löytyy nopeasti koiran saavuttua hirven oleskelualueelle/on saanut siitä aistihavainnon ja löytömatka on yli 0,8 km –> maksimipisteet Hirvenhaukkukokeen arvostelukohdasta 2: Löytötehokkuus, ja B) kun koira seuraa pakenevaa hirveä ja yrittää saada siihen uudelleen kontaktin vähintään kokonaisuudessaan 5 km:n matkojen verran –> maksimipisteet Hirvenhaukkukokeen arvostelukohdasta 5: Seuraaminen. Ihmisiä kun ollaan, niin eihän se yllätä että juuri noiden 0.8 ja 5.0 km ”maagisten” lukujen ympärillä pyöritään. Liiasta suorittamisesta ei oikeastaan tule kuin EsaPekkaa, ja pisteet näyttää sitä myöten jopa huononevan (käytännössä koirat siis juoksevat itsensä väsyksiin eikä haukkuaikaa kerry riittävästi hyviin pisteisiin). Viisas pärjää paremmin, eikä lähtisi sen ihanan maratoonariravurin perään ollenkaan… Mutta tiiättehän työ, se on kutsu jota harva itälaika voi jättää käyttämättä jos kohdalle sattuu vrt. se kakkosvasallinen jota olet paukuttanut jo hyvän tovin…

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden ”matkoja” sukupuolittain eroteltuna ja mitattavien ”koesuoritteiden” mukaan jaoteltuna vuosina 2012-2020 (lähde: koiratietokanta.fi; koirien sukupuolet jalostus.kennelliitto.fi)

Voiko näissä havaita eroa kasvattajien välillä? Eipä oikeastaan, kyllä se pelikaveri aika pitkälti määrittelee minkälaista matkaa lähdetään työstämään. Muuttujia on niin paljon, että tuskin voidaan jalostusvalinnoilla vaikuttaa esim tuomariryhmän työskentelyyn tahi esim. metsänomistajan metsikönhoitovelvoitteen ajoittamiseen juuri silloin koepäivänä :D. Kuitenkin tämäkin data alla (sekä linkistä kuva isompana).

Entäpä sitten haukkutyöskentelyt, miten koiran tulisi työskennellä eri hirvenhaukkukokeen vaiheissa suhteessa eri palkintoluokkiin? Alla esitettynä tiivistetysti kaikki itäsiperianlaikojen haukkutyöskentelyt eri arviointikategorioista (linkki isompaan kuvaan). Näyttäisi sille, että tässäkin maaginen 90min ja yhteistyöpisteiden haku -raja tekee eroa löytöhaukkujen kestojen suhteen. Toisaalta todella pitkälle venytetyllä löytöhaukulla näyttää olevan positiivinen vaikutus lopulliseen koetulokseen… Myös HIRV1:n saadakseen kokonaishaukkuajan tulee olla jotain yli 90min (toki 90min kokonaishaukkuajalla joutuu tekemään jo aikamoisia temppuja metsässä kootakseen loput pisteet).

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden ”haukkuaikoja” sukupuolittain eroteltuna ja mitattavien ”koesuoritteiden” mukaan jaoteltuna vuosina 2012-2020 (lähde: koiratietokanta.fi; koirien sukupuolet jalostus.kennelliitto.fi)

Onko haukkutyöskentelyissä eroa eri kasvattajien välillä? Tässä hieman piti pohtia mihin tehdä rajanvetoa materiaalin suhteen, toisaalta näin tiukka raja mitä nyt on käytetty on aika armoton; jos hirvi on antanut haukkua minuutin ja sitten on lähtenyt rakettikyydillä kuun kiertorataa kohden, niin paljoa siinä kerkiäkkään sitten haukkutyöskentelystä pisteitä kerätä. Mutta toisaalta liian ”positiivinen” rajaus esim vain HIRV1-HIRV3 -tuloksiin antaisi aivan liian iloisen kuvan, koska silloin onnistumisia on sattunut enemmänkin, mikä voi olla joskus ihan hyvästä tuuristakin kiinni. Mutta tämän kuvaajan osalta pitää vielä miettiä onko rajaus onnistunut (linkki isompaan kuvaajaan). Huomio myös aikarajaukseen, tähän kuvaajaan on haluttu tuoreempia koetuloksia vuodesta 2016 eteenpäin.

Kuinka paljon sitä tarvitaan sitten uusintahaukkuja eri palkintoluokkiin (ns. oikeasti?) Kyllähän se yli 30min näyttäisi olevan aika monella HIRV1-tuloksen taustalla, mutta on niitä ilmankin saatu (ks. linkistä kuva isompana). Kohtuullisen hyvin näyttäisi olevan myös päiviä, jolloin hirvet antavat paukuttaa jopa yli neljä kertaa yli 30min verran. Toisaalta tuommoinen päivä, jolloin hirvi on antanut haukuttaa jopa kahdeksan kertaa alle 10min pätkää tahtoo sanoa että levotonta on ollut. Ja se on sitten tuottanut vain HIRV2 -palkintosijan.

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden uusintahaukkujen jakautuminen aikaluokittain sukupuolittain eroteltuna vuosina 2012-2020 (lähde: koiratietokanta.fi; koirien sukupuolet jalostus.kennelliitto.fi)

Tuleeko tietyiltä kasvattajilta erityisen kovalla haukkutiheydellä varustettuja koiria ja vaikuttaako sukupuoli rokin sointiin? Vuosien 2012-2020 välillä ei nähtävästi ole hirmuisen valtavaa eroa minkä kennelin etuliike koiran nimen edessä komeilee, ainakaan kun laitetaan lähtökohdaksi vähintään 100min kokonaisuhaukkuaika kokeessa (linkki isompaan kuvaan; lyhkäsiä haukkutyöskentelyjä ei mielekkääseen vertailuun kannata ottaa mukaan, koska haukkuminenkin käy ihan työstä, ja osalla koiria voi haukkutiheys päivän edetessä madaltua… tai kasvaa. Ja ettei totuus unohtuisi, niin ”haukkutiheys yli 75 hauk/min, haukku tasaista ilman taukoja” –> maksimipisteet 10p (kerroin 0.5) – Hirvenhaukkukokeen arvostelukohdasta 9: Haukun tiheys ja peittävyys.

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden haukkutiheydet sukupuolen ja kennelin mukaan jaoteltuna vuosina 2012-2020 (lähde: koiratietokanta.fi; koirien sukupuolet jalostus.kennelliitto.fi)

Tämä kaikki data, mikä sitten nyt on merkityksellistä ja mikä ei kun mietitään itäsiperianlaikan hirvenhaukkukokeessa menestymistä? Tätä silmäilyä varten kokeillaan, josko korrelaatiokuvaaja auttaisi. Mukana tässä vaiheessa vain numeeriset muuttujat hirvenhaukkukokeen osalta (+lisänä koiran ikä koepäivänä). Linkistä kuvaaja isompana.

HUOM! Käsitellään ensin *KAIKKI* vuosien 2012-2020 tulokset

Kuvaaja lyhyesti auki kirjoitettuna:

Vahva POSITIIVINEN korrelaatio hyvän kokonaistuloksen kanssa on hirvenhaukkukokeen osioilla

  1. Työskentelyaaika (0.95)
  2. Kiinteä haukku (0.93),
  3. Kokonaishaukkuaika (0.92),
  4. Haukkutiheys (0.88),
  5. Karkot (kpl, 0.83) ja
  6. Ampumatilaisuudet (0.82). (nämä nyt aika selkeitä, että jotain hirvikontaktia tulisi olla jos meinaa päästä tolokun pisteille…)

Vahva NEGATIIVINEN korrelaatio on sitten jos hakuaika ja -matkat ovat pitkiä (ryhmän käyttämä aika ja kävelemä matka). Koiran iällä ei ole mitään merkitystä kokeen minkään vertailtavan kokonaisuuden kanssa (tämä oli aika yllättävää tieto.

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden korrelaatiokuvaaja eri arvostelukohteiden mukaan vertailtuna, kaikki itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukoetulokset vuosina 2012-2020 (lähde: koiratietokanta.fi; koirien iät: jalostus.kennelliitto.fi)

No entäs sitten ne kokeet joissa haukkua on yhdenkin minuutin edestä merkitty? Linkistä tämäkin kuvaaja isompana

Täälläkin havaitaan, että parhaimpien tulosten vahvin POSITIIVINEN korrelaatio on

  1. Kiinteä haukun (0.9)
  2. Kokonaishaukkuajan (0.89) ja
  3. Työskentelyajan (0.88) kanssa.

Käytännössä siis parempi koetulos tulee kun haukut koko 300min sitä hirveä (karkkomatkoilla ei kannata alkaa revittelemään, pisteitä napsahtelee suhteessa enemmän kun hirvi ei juokse, tai oikeastaan liiku ollenkaan. Yksijalkainen taitaisi olla aika optimaalinen, jalaton vielä parempi). Siihen päälle ampumatilaisuuksia kourallinen ja paremmuusjärjestyksen yläpäässä ollaan.

Mielenkiintoista on nähdä, että löytöetäisyydellä ja -matkalla ei itse asiassa olekkaan mitään merkitystä hyvän koetuloksen kanssa… Samoiten kuten ei koiran iällä koepäivänä tai esimerkiksi työskentelymatkojen puitteissa.

Äskeinen toisin sanailtuna; kun verrataan vain niitä kokeita toisiinsa, missä haukkuaikaa on kellotettu, niin likimain kaikilla koirilla on hyvin samankaltaiset löytömatkat- ja etäisyydet, ja näiden perusteella ei saada eroteltua jyviä akanoista (tai aina maksimipisteet?) . Samoin näyttää sille että karkkomatkat ovat aikalailla aina ”maksimipisteissä”, joten niissäkään ei ns. eroa koirien välillä saada. Koiran koepäivän iän kanssa sama homma, kokemus ei tuo autuutta (?) koetuloksiin.

Itäsiperianlaikojojen hirvenhaukkukokeiden korrelaatiokuvaaja eri arvostelukohteiden mukaan vertailtuna, katselmoituna vain itäsiperianlaikojen hirvenhaukkukokeet vuosina 2012-2020, joissa haukkuaika > 0min (lähde: koiratietokanta.fi; koirien iät: jalostus.kennelliitto.fi)